Autortiesības ©  2014 LivisGo Visas tiesības pasargātas

+ 371 2786 8929 (LV)

 +44  (0) 756 562 6162 (UK)

Aizliegtie sūtījumi

SŪTĪJUMOS AIZLIEGTS PĀRVEST

Lai izvairītos no pārpratumiem iesakām iepazīties ar noteikumiem, kas jāievēro nosūtot paciņas.


Sūtījumos kategoriski aizliegts pārvest:

un citas vielas vai priekšmetus, kurus aizliegts ievest/izvest uz un no UK/LV, vest tranzītā caur Eiropas Savienības dalībvalstīm, saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu. 

Īpaša piesardzība jāievēro sūtot: